3 ล้านคน เดือนหน้าเตรียมฉีด เข็ม3 วอน WFH ต่ออีกเดือนหลังผ่อนมาตรการ

สธ. ยันคนไทย 3 ล้านคน ได้ฉีดเข็ม 3 ปลายเดือนหน้า! ย้ำต้อง “เวิร์กฟอร์มโฮม” ต่อ ขอเวลา 1 เดือน ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มอีก

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 เริ่มชะลอตัว ศบค. ได้เห็นชอบการผ่อนคลายกิจกรรมบางส่วน เช่น สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้าน สำหรับห้องปิด มีเครื่องปรับอากาศก็อนุญาตนั่งได้ 50% ของความจุพื้นที่ สำหรับร้านเปิดโล่งก็อนุญาตที่ 75% ซึ่งยังไม่มีการปรับพื้นที่สี ยังคงยึดใน 29 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

นพ.โอภาส กล่าวว่า สำหรับมาตรการอื่นๆ ยังคงต้องเข้มข้นต่อไป โดยเฉพาะการทำงานจากที่บ้าน ก็ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องอีก 1 เดือน เพื่อพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อว่าลดลงไปในระดับใด หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการอื่นเพิ่มเติม และที่สำคัญคือ ทุกคนต้องปฏิบัติมาตรการ Universal Prevention for COVID-19 ด้วยการป้องกันตนเองสูงสุด คิดเสมอว่า คนใกล้ตัวอาจเป็นคนติดเชื้อและเราเองก็อาจเป็นคนแพร่เชื้อได้ ดังนั้น ต้องเข้มงวดมาตรการ DMHTT ต่อเนื่อง และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ มาตรการองค์กรต่างๆ ก็จะต้องเพิ่มในเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยการตรวจเร็ว ATK เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค

“องค์ต่าง ที่เริ่มผ่อนคลาย ต้องดูเรื่องสถานที่ ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยเฉพาะร้านอาหารที่ติดแอร์ รวมถึงพนักงานต้งฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน และตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK อย่างสม่ำเสมอ ช่วงแรกนี้ยังไม่บังคับเพราะการกระจาย ATK ยังไม่ทั่วถึง แต่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อว่าหลายฝ่าย ไม่ว่าจะสภาคมภัตตาคาร ร้านค้า ก็ยินดีร่วม และเดือนหน้าจะมี ATK มากขึ้น โดยสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิของคนไทย” นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอกาส กล่าวอีกว่า สำหรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ของประชาชนทั่วไป ทางอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 มีมติให้เริ่มทำการฉีดในช่วงปลายเดือน ก.ย.-ต.ค. 64 ซึ่งจะเป็นวัคซีนใด ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์วัคซีนที่เรามีในขณะนั้น

“ส่วนผู้ที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 มีประมาณ 3 ล้านคนทั่วประเทศ” นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวด้วยว่า ในวันนี้มีการประชุมอนุกรรมการติดตามกำกับการทำงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการเน้นย้ำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควบคุมแคมป์ การเฝ้าระวัง การจัดทีมปฏิบัติการเชิงรุก CCRT Team ให้เกิดความต่อเนื่อง

Add a Comment

Your email address will not be published.