ตั้งบาทหลวง ปราบปีศาจ ตามความเชื่อ มีขั้นตอนชัดเจน

อัครสังฑมณฑลกรุงเทพแต่งตั้งบาทหลวงขับไล่ปีศาจ ชี้รองรับความเชื่อ ตั้งหลายพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่มีแจ้ง คาดเคยมีร้องเรียน ยันมีขั้นตอนไม่ใช่โดนผีเข้าก็ไปไล่

วันที่ 8 ก.ย.2564 อัครสังฑมณฑลกรุงเทพฯ ออกประกาศเรื่องพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศาสนบริการขับไล่ปิศาจ โดยประกาศแต่งตั้งศาสนาบริการขับไล่ปีศาจลงวันที่ 8 ก.ย. 2564 จำนวน 4 รูป ประกอบด้วย 1.คุณพ่อ ยอห์น ชุมภา คูรัตน์ 2.คุณพ่อ เปโตร เชษฐา ไชยเดช 3.คุณพ่อ เอ็มมานูแอล สหพล ตั้งถาวร และ4.นพ.ดอมินิก ซาวีโอ สรวิศ วัยนพิฐพงษ์เป็นผู้ช่วยพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศาสนบริการขับไล่ปิศาจ

สำหรับการแต่งตั้งนี้ทางพระสงฆ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ขับไล่ปีศาจ จะต้องได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษและอย่างเป็นทางการจากพระสังฆราช ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 15 โดยพระสงฆ์ ผู้ได้รับมอบหมายและแต่งตั้ง จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1172 วรรค 2 โดยต้องได้รับการเตรียมตัวไว้สำหรับหน้าที่นี้โดยเฉพาะ

ทั้งนี้เล่ห์กลของปีศาจ อยู่ในคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกข้อ 1673 ที่ต่อต้นการประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ โดยปกติการขับไล่ปิศาจที่ต่อต้านพระอาณาจักรนี้ พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบอำนาจแก่พระสงฆ์ทุกคนผ่านทางอัครสาวก แต่การขับไล่ปิศาจต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรตราเอาไว้

ด้านคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผอ.สื่อมวลชน คาทอลิกแห่งประเทศไทยเผยว่า เรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า ความเชื่อเรื่องปีศาจนั้นมีอยู่จริงในคำสอนของคริสตศาสนา ดังนั้นพระศาสนาจักรมีหน้าที่ต้องดูแลและขับไล่ปีศาจ ปกติแล้วในพิธีล้างบาป ก็จะมีการขับไล่ปีศาจอยู่แล้ว ในประเทศที่นับถือคาทอลิกก็มีหน่วยงานที่ขับไล่ปีศาจ แต่ในประเทศไทยพึ่งจะมีการอบรมในปีนี้ คือช่วงเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา เป็นเวลา 1 อาทิตย์ ประกาศที่เห็นในวันนี้เป็นของอัครสังฑมณฑลกรุงเทพ

ทั้งนี้ในไทย มี 11 อัครสังฑมณฑล ส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งบาทหลวงมาทำหน้าที่ขับไล่ปีศาจ ซึ่งมีขั้นตอน ไม่ใช่รับแจ้งว่าผีเข้า ก็ไปจัดการ แต่จะมีแพทย์ไปดูว่าผู้ถูกปีศาจสิงนั้นจริงไหมหรือเกิดจากอาการทางจิต ขั้นตอนการขับไล่ก็จะต้องมีการอัดคลิปประกอบ เพราะบางครั้งมีผู้ป่วยทำร้ายตัวเอง แต่ในไทยยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีการถูกปีศาจสิงแต่ในอดีตอาจมีการร้องเรียนมา จุดที่ต้องเข้าใจคือว่า คนที่ถูกปีศาจสิงนั้น ก็จะต้องเชื่อว่ามีปีศาจจริงตามคริสตศาสนา ทางบาทหลวงไม่สามารถไปทำหน้าที่ข้ามความเชื่อได้

“อยากให้สังคมไทยเปิดใจให้กว้าง เพราะพอข่าวปรากฎออกไป ก็ไปคิดว่ามีหมอผี ซึ่งอิงกับไสยศาสตร์ แท้จริงแล้วเป็นหลักความเชื่อในคริสตศาสนา ที่มีความเชื่อในส่วนนี้”

Add a Comment

Your email address will not be published.