รพ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีด ‘ไฟเซอร์’ 7 กลุ่มเสี่ยง เริ่มฉีด 13-15 ก.ย.

รพ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ‘ไฟเซอร์’ 7 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 200 คนต่อวัน ขอตัดสิทธิกรณีพบว่าเคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดอื่นมาแล้ว เริ่มฉีด 13-15 ก.ย.64

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดลงทะเบียนผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังอายุ 18-59 ปี ดังนี้ 1.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด 2.โรคหัวใจ และหลอดเลือด 3.โรคไตเรื้อรัง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด 6.โรคเบาหวาน 7.โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป)

เพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จะตัดสิทธิกรณีตรวจสอบพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดอื่น มาก่อนแล้ว เพื่อเข้ารับวัคซีนในวันที่ 13, 14 และ15 ก.ย.64 จำนวนวันละ 200 คนต่อวัน (โปรดแสดงบัตรประชาชนและหลักฐานการรักษาโรคเรื้อรัง ณ วันรับบริการ และขอตัดสิทธ์ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์)

ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดตามวันที่ท่านต้องการ เริ่มลงทะเบียนวันที่ 8 ก.ย.64 (ปิดระบบวันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อครบตามจำนวน) จะแจ้งนัดหมายผู้ได้รับสิทธิผ่านทางเอสเอ็มเอส ในวันที่ 11 ก.ย.64

Add a Comment

Your email address will not be published.