บิ๊กป้อม สั่งเร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง ม.33 หนุนมีใบรับรองอาชีพ ครูมวยไทย

บิ๊กป้อม จี้กระทรวงแรงงาน ช่วยกลุ่มเปราะบาง ม.33 มีงานทำ มีรายได้ หนุนครูมวยไทย มีใบรับรองอาชีพ-ได้ค่าตอบแทนตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) พ.ศ.2565-2570 ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (พ.ศ.2565-2570)

นอกจากนี้ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ (พ.ศ.2564-2570) ประกอบด้วย 3 แนวทางได้แก่ 1.การพัฒนาทักษะคนพิการ 2.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการและ 3.การพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผ่านการแข่งขัน

ที่ประชุมยังเห็นชอบการกำหนดแนวทางการรับรองสมรรถนะของผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อให้มีหนังสือรับรองความสามารถ และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม จากนายจ้าง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกัน

พล.อ.ประวิตร กำชับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เร่งขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้แรงงานประเภทต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ประกันตน ม.33 ที่มีรายได้น้อย กลุ่มแรงงานสูงอายุ และคนพิการที่ไม่มีงานทำ จะต้องได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน เป็นการพัฒนาส่งเสริมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล รองรับตลาดแรงงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Add a Comment

Your email address will not be published.