‘สมศักดิ์’ เผย เอากระท่อมทำอาหาร มีโทษ แนะก.สาธารณสุข ปรับแก้กม.

สมศักดิ์เผยคนยังสับสนเรื่องกระท่อม ชี้กิน เคี้ยวใบทำได้ แต่ถ้าทำอาหารยังมีโทษ แนะก.สาธารสุขปรับแก้กฎหมาย ให้คนได้ต่อยอดทำธุรกิจ

วันที่ 9 ก.ย.2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมกล่าวถึงกรณีพืชกระท่อมที่ถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไปแล้ว แต่ยังมีคนสงสัยว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ก็ขอชี้แจงว่าการเคี้ยวใบ การปลูก การครอบครองและขายใบสดที่ไม่ได้ปรุงหรือทำเป็นอาหารนั้น ทำได้อย่างเสรีเลย ไม่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ดีในส่วนการทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น จะต้องแจ้งว่ามีสรรพคุณบรรเทาอาการต่าง ๆ และต้องขออนุญาตตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข เพราะมี พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ควบคุมอยู่

นอกจากนี้การนำไปทำเป็นอาหารหรือเป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อขายนั้น ตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ยังไม่ปลดล็อคให้สามารถนำพืชกระท่อมไปทำอาหารหรือผสมในอาหารเพื่อจำหน่ายได้ แม้กระทั่งน้ำต้มกระท่อมที่ไม่ได้ผสมกับสิ่งใดเลยก็เป็นสิ่งที่ห้ามผลิตเพื่อจำหน่ายตามประกาศฉบับนี้ มีโทษตามมาตรา 50 จำคุก 6 เดือน – 2 ปี ปรับ 5,000 – 20,000 บาท

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ กระทรวงสาธารณสุขจึงสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์

โดยในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการฯ ซึ่งตนเป็น ประธานฯ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจะส่งให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว

อย่างไรก็ดีสำหรับในช่วงนี้ที่ประกาศยังไม่ถูกแก้ไข หากผู้ประกอบการที่อยากจะพัฒนาต่อยอดเพื่อสกัดหรือแปรรูปพืชกระท่อมโดยใช้ประโยชน์จากสารสำคัญในใบกระท่อมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือยาแผนโบราณ ที่มีสรรพคุณในการบำบัดหรือบรรเทาอาการต่าง ๆ นั้น สามารถขอคำแนะนำหรือติดต่อได้ที่ กองควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

Add a Comment

Your email address will not be published.