ประชุมรัฐสภาล่มครั้งแรก ชวน กรีด สส.-สว.ไม่รับผิดชอบ ภท.ชงหักเงิน

ประชุมร่วมรัฐสภาล่มครั้งแรก ชวน กรีดทำอะไรอยู่ที่ความรับผิดชอบ ภูมิใจไทย แนะแก้กฎประชุมสภา ใครขาด 1 ครั้งหัก 1 หมื่น

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานและนวัตกรรม พ.ศ…. มาตรา 8 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุม

ต่อมาเวลา 15.10 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นหารือว่า ขณะนี้มองดูแล้ว องค์ประชุมเหมือนจะไม่ครบ ดังนั้น ในเมื่อกฎหมายฉบับนี้ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข ขอให้เอากลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยนำกลับมาพิจารณาร่วมกันใหม่จะดีกว่าหรือไม่ โดยนายชวน ระบุว่า เวลาเป็นสิ่งมีค่าและให้ประชุมต่อไป

หลังจากนั้น องค์ประชุมก็น้อยลงเรื่อยๆ จนมีการทักท้วงหลายครั้ง กระทั่งเวลา 16.00 น. นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอว่า ในการประชุมครั้งหน้า หากบรรยากาศเป็นเช่นนี้ ควรนำวาระสำคัญ เช่น การลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปไว้วาระหลังๆ ไม่เช่นนั้นกฎหมายสำคัญหรือกฎหมายที่จะต้องพิจารณาก็จะต้องมีสภาพเช่นนี้

ขณะที่นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เสนอว่า ควรแก้ข้อบังคับการประชุมใครขาด 1 ครั้งปรับ 10,000 บาท

นายชวน กล่าวว่าว่า ความจริงแล้วจะทำอะไรก็ตาม อยู่ที่ความรับผิดชอบของเรา ไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหน หากเราขาดความรับผิดชอบก็จะมีปัญหา แต่ไม่บ่อยครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการประชุมรัฐสภา ปกติการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรามีบ่อย แต่ประชุมรัฐสภาไม่ค่อยมีปัญหา เพราะวุฒิสมาชิกจะมาประชุมพร้อมมากกว่าส.ส. แต่ครั้งนี้วุฒิสมาชิกขาดมากกว่าเราในตอนหลัง ฉะนั้น อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จำนวนสมาชิกไม่ครบ

จากนั้นเวลา 16.08 น. นายชวน จึงกดออดเรียกตรวจสอบองค์ประชุมโดยการเสียบบัตรแสดงตน ซึ่งผลปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ โดยมีจำนวนผู้เข้าประชุมเพียง 355 คน ทำให้นายชวน สั่งปิดการประชุม พร้อมระบุว่า ใครแสดงตนคนนั้นก็อยู่ ใครไม่แสดงตนคนนั้นก็ไม่อยู่ ประกาศได้เลย เมื่อองค์ประชุมไม่ครบ ก็ต้องปิดประชุม

Add a Comment

Your email address will not be published.