คลัสเตอร์นักเรียน กลุ่มเสี่ยงเกือบทั้งโรงเรียน เชื้อลาม 2หมู่บ้าน จนท.เร่งรักษา

คลัสเตอร์นักเรียนสบเมย กลุ่มเสี่ยงเกือบทั้งโรงเรียน เชื้อลาม 2หมู่บ้าน จนท.ตรวจเชิงรุก คุมเชื้อกระจายเพิ่ม เร่งรักษาคนติดเชื้อ

วันที่ 17 ก.ย. 64 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่ากรณีพบคลัสเตอร์ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และพื้นที่ข้างเคียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยพบการแพร่ระบาดจากการเปิดเรียน ในวันที่ 3 ก.ย. 64 ถึงปัจจุบัน จากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ทั้งหมด 796 คน พักอยู่ในหอพักโรงเรียน 354 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 442 คน

ได้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. กลุ่มที่ไม่ได้มาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 330 คน จัดเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง 2. กลุ่มที่มาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จานวน 466 คน จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เป็นนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียน 224 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 242 คน

ทั้งหมดได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 49 ราย เป็นเพศชาย 24 ราย และเพศหญิง 25 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย รักษาอยู่ในศูนย์แยกกักโรคชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ตรวจคัดกรองครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 48 ราย ผลพบเชื้อ 2 ราย เป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 1 ราย

สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอีก 397 ราย รวมทั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนอีก 46 ราย ซึ่งมีผลตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ ATK เป็นลบทั้งสองครั้งนั้น ยังคงให้กักตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยจะได้ดำเนินการตรวจอีกครั้ง ในวันที่ 17 ก.ย. 64 หากผลการตรวจเป็นลบ ก็จะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้

โดยในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้ หลัก ๆ มีจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่คะตวน และ หมู่บ้านแม่สวดใหม่ ทีมควบคุมโรคอำเภอสบเมยได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้ว 1,261 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 64) และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 139 ราย ได้รับการรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขครบทุกราย ทั้งนี้ทีมควบคุมโรค อำเภอสบเมย ยังคงออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สัมผัสโรคให้มากที่สุด

ด้านการดำเนินการในศูนย์แยกกักโรคชุมชน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม มีผู้เข้ารับการรักษา 54 ราย เป็นครู 2 ราย นักเรียน 52 ราย เป็นนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด 15 ราย และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ อีก 5 ราย นอกจากจะได้รับการรักษาโรคตามแนวทางและการเฝ้าระวัง สังเกตอาการแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเชิงบวกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ป่วย เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในคลัสเตอร์ดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว โดยมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 188 ราย เข้าสู่ระบวนการรักษาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้จะได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ทั้งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับวัคซีนให้ครบ 100.%. โดยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

Add a Comment

Your email address will not be published.