นพ.ธีระวัฒน์ เตือนระลอก 3 ยังชุดใหญ่ไฟกะพริบ จับตากลายพันธุ์-ดื้อยาฟาวิพิราเวียร์

นพ.ธีระวัฒน์ เตือนระลอก 3 ยังชุดใหญ่ไฟกะพริบ จับตากลายพันธุ์-สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น ตอนนี้ก็ดูคล้ายดื้อยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ว่า

โควิด-19 ระลอก 3 ชุดใหญ่ไฟกะพริบ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 แม้ว่าสถานการณ์คล้ายจะดูดีขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่า มีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น เช่น สายแอฟริกาใต้ ปรับตัวใหม่ดื้อกว่าเก่า ที่วัคซีนเอาไม่อยู่อยู่แล้ว

ตอนนี้ยิ่งหนักข้อขึ้น เข้าหลายประเทศแล้ว ยังเป็นระลอกสามชุดใหญ่ไฟกะพริบ เพราะยังคุมไม่ได้ต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆ

ตอนนี้ก็ดูคล้ายดื้อยาฟาวิพิราเวียร์ แล้วไหม เรายังสั่ง 340 ล้านเม็ด (1 คนใช้ 70 เม็ด) และเรมเดสิเวีย 200,000โดส (1คน ใช้ 10 โดส) จะเป็นสั่งเรมเดสิเวีย เพิ่มขึ้นได้ไหม

Add a Comment

Your email address will not be published.