ชลบุรี ป่วยโควิดยังสูง ดับเพิ่ม 20ศพ ด้าน ผู้ว่าฯคลายล็อกอีกหลายแห่ง

ชลบุรี รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ ผู้ป่วยใหม่ 846 ราย เศร้า เสียชีวิต 20 ราย ติดเชื้อในครอบครัวยังสูง ด้าน ผู้ว่าฯ ประกาศคลายล็อกอีกหลายแห่ง

วันที่ 8 ก.ย.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 846 ราย ยอดสะสม 69,169 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 13,579 ราย หายป่วย 55,129 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิต 461 ราย พบผู้ติดเชื้อมากสุดที่ อ.ศรีราชา 237 ราย อ.เมืองชลบุรี 171 ราย อ.บางละมุง 149 ราย อ.บ้านบึง 77 ราย อ.พานทอง 42 ราย อ.สัตหีบ 41 ราย อ.พนัสนิคม 53 ราย อ.บ่อทอง 3 ราย อ.เกาะจันทร์ 9 ราย และ อ.หนองใหญ่ 3 ราย

สำหรับการติดเชื้อในวันนี้ส่วนมากก็ยังมาจากในสถานประกอบการ 65 แห่ง ตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง ที่พบการติดเชื้อวันนี้ก็มาจากเชื้อภายในครอบครัว 275 ราย จากสถานที่ทำงาน 120 ราย บุคคลใกล้ชิด 26 ราย ร่วมวงสังสรรค์ 6 ราย

จากการตรวจเชิงรุกของสาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 846 ราย คลัสเตอร์บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา 7 ราย สะสม 61 ราย, คลัสเตอร์บริษัท แอคูชเน็ทฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 157 ราย, คลัสเตอร์บริษัท ฐานทอง เฟอร์นิเทค จำกัด อ.พนัสนิคม 6 ราย สะสม 7 ราย,

อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 29 ราย, บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย, ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (จังหวัดะยอง) 1 ราย, สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 57 ราย, สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 113 ราย, อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 201 ราย, ยอดค้างรายงาน (ตั้งแต่ 2 ก.ค.2564 เป็นต้นมา) ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ 583 ราย (รอตรวจสอบ) วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 903 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น 126 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 99/2564 ลงวันที่ 7 ก.ย.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ปรับมาตรการควบคุมสถานที่กิจการ/กิจกรรม ให้สามารถเปิดดำเนินการได้ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนี้

1.สถานที่ท่องเที่ยวทั้งของทางราชการและเอกชน ทั้งที่เรียกเก็บค่าบริการหรือไม่เก็บค่าบริการทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และงดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวเด็ดขาด ทั้งนี้ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน 25 คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

2.สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และให้จำกัดผู้นั่งบริโภค โดยหากเป็น ห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ พื้นที่ที่มีอากาศสามารถถ่ายเทได้ดีให้มีจำนวนผู้นั่งได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน 25 คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

4.สถานที่กิจการหรือกิจกรรมดังต่อไปนี้ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.โดยให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้แออัด คิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า4 ตารางเมตรต่อคน หรือจัดเป็นรอบเข้าชมหรือให้บริการแล้วแต่กรณี

4.1 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ

4.2 ตลาดนัดพระเครื่องศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระ

4.3 ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์

4.4 พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน

4.5 สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ

4.6 สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Add a Comment

Your email address will not be published.